Pokládka zámkovej dlažby  Matrin a okolia...

 

Hlavnou činnosťou, ktorú vykonávame je kladenie zámkovej dlažby a práce s tým spojené:
* úprava terénu výkopové a zemné práce
* drobné búracie práce
* dodanie všetkých podkladných materiálov
* dodanie zámkovej dlažby (podľa požiadaviek zákazníka)
* dodanie obrubníkov, palisád, minipalisád a ostatných doplnkových prvkov (odvodňovacie žľaby, odtokové vpuste)
* pokládka zámkovej dlažby , palisád , obrubníkov
* oprava zámkovej dlažby na jestvujucej ploche (prepadnutá , poškodená dlažba)
* údržba zamkovej dlažby,odstranovanie machu a buriny